Aktuella sommarkurser

Våren har kommit och snart är det sommar. Oavsett vilken årstid vi har så finns det aktiva studerande på öppna universitetet. I Åbo erbjuder vi nu på våren och under sommaren intressanta kurser i följande ämnen: Akademiska studiefärdigheter, biologi, filosofi, musikvetenskap, religionsvetenskap, rättsvetenskap och statskunskap.

Sommarkurser erbjuds förutom i Åbo även i Hangö, Helsingfors, Jakobstad, Mariehamn och Vasa. Vid Hangö sommaruniversitet kan man ta kurser bl a i pedagogik, specialpedagogik, utvecklingspsykologi och vuxenpedagogik. Vid Vasa sommaruniversitet erbjuds kurser i psykologi, socialpolitik, specialpedagogik, ungdomsvetenskap och utvecklingspsykologi. Därtill erbjuder vi i Vasa i egen regi två specialkurser i sociologi, Åldrandets sociologi och Stadens sociologi. I augusti erbjuder vi i Jakobstad en kurs i kyrkohistoria, ”Till jordens ände”, om emigration, mission och kulturmöten. I Mariehamn, vid Öppna Högskolan kan man läsa kurser i hälsokunskap och pedagogik.

Mera information om kurserna finns på arrangörernas sidor:

Hangö/Helsingfors: www.hangosommaruni.fi

Högskolan på Åland / Öppna högskolan: www.ha.ax/open

Vasa: www.vasasommaruniversitet.fi

Hela utbudet finns samlat här: http://www.abo.fi/public/opusommarkurser

Välkommen på sommarkurs!