Att studera på nätet

Kurser på nätet utgör en del av Öppna universitetets kursutbud som kontinuerligt utvecklas. För att utbyta erfarenheter och dela med sig av sina kunskaper träffades några av Öppna universitetets planerare och diskuterade nätkurser förra veckan.

De nätkurser som erbjuds vid Öppna universitetet är uppbyggda i plattformen Moodle 2. Kursernas utformning kan variera beroende på kursens krav och ämnets struktur, men gemensamt för alla nätkurser är att undervisningen sker helt eller delvis via internet. Det finns nätstödda kurser, som kan inbegripa närstudieträffar, men det finns också helt och hållet nätbaserade kurser där allt lärande sker via internet.

Nätkurserna är indelade i olika avsnitt, moduler eller veckopass. Till de olika modulerna eller passen hör oftast någon form av diskussioner och övningsuppgifter. Man kan med andra ord studera var som helst och när som helst, bara man har tillgång till dator och internetanslutning och gör det inom ramen för kursens tidtabell. På Öppna universitetets kurser finns därför deltagare som kan befinna sig var som helst i världen och detsamma gäller även lärarna. På en grundkurs i kvinnovetenskap som arrangerades för ett antal år sedan fanns läraren i Sydafrika och studerande i Österbotten, New York, Helsingfors och Åbo.

När man studerar på nätet är det viktigt att tekniken fungerar så att man kan koncentrera sig på lärandet. Under planerarträffen kom många goda tekniska råd upp som kan underlätta för deltagarna att lyckas ta till sig det som lärs ut på nätkurserna. Eftersom tekniken utvecklas hela tiden finns det mycket att diskutera, och många goda råd att utbyta.

10-års jubileum

År 2010 firades 10-års jubileum för nätkurser vid Åbo Akademis Öppna universitet.

Tycker du att nätkurser låter intressant? Läs mer om nätkurser vid Öppna universitetet på http://www.abo.fi/public/opunatkurs och http://www.abo.fi/public/natkurser10.