Tänker du söka in till Åbo Akademi via ÖPU-leden?

Är du intresserad av att söka in till Åbo Akademi via ÖPU-leden?
Ansökningstiden till universitet och högskolor pågår under tiden 16.3-6.4.2016 kl 15.00.

Ansökan via ÖPU-leden
Du kan ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi via ÖPU-leden, dvs på basis av de kurser som du har avlagt inom ÅA:s öppna universitet. Ett krav är att kurserna som du har avlagt inom öppna universitetet kan ingå i den utbildning som du ansöker till. Det betyder att de kurser som du har avlagt vid ÅA:s öppna universitet får du till godo om du blir antagen för examensstudier vid ÅA.
Antagningskriterierna för sökanden via ÖPU-leden skiljer sig till en del mellan de olika utbildningarna, men du hittar informationen om kriterierna här http://www.abo.fi/student/opuleden. Grundregeln är att du ska ha avlagt minst 60 studiepoäng, varav minst 25 sp bör vara avlagda i det ämne som du vill ha som huvudämne. Antagning via ÖPU-leden sker som regel utan urvalsprov om inte annat särskilt anges. Mera information om ansökningen hittar du här http://www.abo.fi/ansok/

Ansökan  sker i en separat ansökan i det elektroniska ansökningssystemet studieinfo.fi.

Om du vill läsa mera om hur ansökningsprocessen går till, så hittar du den informationen här http://www.abo.fi/ansok/hur.

Intyg och språkprov
Kopior av de intyg som du önskar få beaktade i antagningen sänds direkt till Åbo Akademi, senast den 9.6.2016 kl. 15.00. Du bör också skicka kopior av skolbetyg, så att din språkliga behörighet kan konstateras. Observera att för sökande med annat modersmål eller skolutbildning på annat språk än svenska krävs deltagande i språkprov i svenska, se Språklig behörighet.

Samlad information om ansökningen finns här http://www.abo.fi/ansok/ansokansok. Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att kontakta oss för mera information, Majlen Saarinen, förnamn.efternamn@abo.fi eller studinfo@abo.fi.