Europaforum 2021

Åbo Akademis rektors välkomstord vid öppnandet av Europaforum i Åbo den 25 augusti 2021

Det är en stor glädje för mig att framföra Åbo Akademis hälsningar till Europaforum 2021. Europaforum, som anordnas här i Åbo, är en viktig mötesplats för en samhällelig dialog kring Europafrågor där vetenskap, politik, offentlig sektor och näringsliv möts. Tack att ni deltar!

De frågor som vi diskuterar under de närmaste dagarna berör vår gemensamma värld, för trots att våra handlingar på en lokal nivå i första hand syns där de utförs, så utgör vår tids stora problem av gemensamma globala frågor; miljö, säkerhet, demokrati, artificiell intelligens och betydelsen av forskningsbaserad kunskap och bildning. Europaforum handlar alltså inte bara om EU eller Europa, men handlar om att problematisera och lyfta gemensamma globala frågor i det öppna samtalsklimat som vi värnar om i Europa – det samtal och kritiska prövande som bildar grunden för vårt bildningsväsen och vårt kunskapssökande.

Hyvät osallistujat. Vietämme nyt kolme päivää Europpaforuumia – josta huominen on myös Itämeren päivä. Eri tahojen kohtaaminen, tieteen ja politiikan avoin keskustelu on tärkeä osa meidän eurooppalaista traditiota; Åbo Akademin tutkijat ja opiskelijat osallistuvat monella eri tavalla tämän vuoden Eurooppaforumiin. Tämän forumin yhteydessä vietämme huomenna myös Itämeren päivää. Toivon, että meidän ylipistojen tuomaa tieteen pohjalle rakennettua tietoa otetaan vastaan myös poliittisella taholla.

Through the variety of topics and discussions that this European Forum contains, we celebrate research-based knowledge and dialogue between politics, trade & industry, and science. At Åbo Akademi University, together with the University of Turku, we plan to develop a Masters Program in European Studies – including several different disciplines from the social sciences and the humanities. This way we can strengthen our research in European studies and offer widened scientific perspectives on the pressing issues that are being brought up in forums such as this one; Issues of climate adaptation, resilience, safety, democratic participation, human rights, information bubbles etc. One can hardly over-emphasise the importance of independent research based knowledge and higher education that gives base for reflected judgments and informed decisions in the political sphere. The openness and freedom that we cherish can never be taken for granted – it needs a constant flow of discussions, deliberations and new scientific knowledge. It needs an educated knowledgeable public and engaged students, as well. And, finally, I am sorry to say that even in Finland we painfully experience a threat now that budget cuts directed towards science are on the government’s agenda.

We incessantly have to defend the university and its fundamental position in the open democratic society.