På gång: möten och goda diskussioner

De två senaste veckorna har vi äntligen stegvis kunnat gå mot ett öppnare samhälle. För min egen del har det efter en lång paus inneburit många resor och fysiska möten, ’riktiga’ möten med människor, utöver en hel del möten på zoom och Teams.

Det började med ett möte med statsminister Sanna Marin och forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen. De hade bjudit in alla universitetsrektorer och ordföranden för universitetens styrelser för att samtala om regeringens framtidsvisioner och universitetens situation. Regeringens mål är att femtio procent av varje årskull ska ha en högskoleexamen, att Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet intensifieras så att utgifterna uppgår till fyra procent av BNP och att andelen högutbildade invandrare ökar. För universiteten var det viktigt att få tillfälle att träffa ministrarna. Vi fick då också möjlighet att påtala riskerna med att dra ner på finansieringen till universiteten och ytterligare öka styrningen av forskningen och den högre utbildningen, trots dessa ambitiösa mål.

Mot slutet av veckan reste jag sedan till Vasa där jag träffade ämnesansvariga vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Vi diskuterade främst lärarutbildningens utveckling och talade om allt från ekonomi till delaktighet. Studentkåren visade sina uppfräschade lokaler i Havtornen, och Ledningsrådet höll sitt möte i Academill. Det var mitt första besök i Academill på omkring ett år, och det var fint att se hur det nya biblioteket funnit sin självklara plats i byggnaden.

”Vi kommer att kunna mötas mer otvunget framöver; våra campus har börjat öppna upp igen.”

Det har skrivits mycket om ledningen vid Åbo Akademi, och särskilt om min person i lokalpressen i Åbo, tyvärr med förhållandevis bitska anonyma inslag. Det har naturligtvis gjort mig både ledsen och bestört. Vi inom ledningen (främst prorektorerna, akademidirektören och jag) har därför samlats för att diskutera vad som sker, vad som behöver göras och vad som bör vara fokus för ledningen i dessa tider då det igen blir möjligt att träffas, mötas och samtala otvunget och direkt med varann. Efter samtal med styrelsen, med professorsförbundets styrelse och med många medarbetare – vid luncher, interna möten, öppet morgonkaffe för alla intresserade, och under informationstillfällen – har bilden av de åtgärder som behöver göras vuxit fram. Jag kommer därför att oftare än tidigare skriva om vad som är på gång i denna blogg: klipp ur kalendern och andra aktuella frågor. Också prorektorerna kommer oftare att berätta om sina olika aktiviteter. Pandemin till trots, har ledningens kalendrar, liksom säkert många andras, varit mer än fullbokade med virtuella möten, utan chans till småprat vare sig före, under eller efter mötesdagarna.

Men vi kommer att kunna mötas mer otvunget framöver; våra campus har börjat öppna upp igen och vi hade en lyckad drop-in frukost förra tisdagen. När Konsistoriesällskapet nu hört av sig för att återuppta sina lunchmöten blev jag riktigt glad: tänk att äntligen kunna öppna upp Humanisticum för ÅA-medarbetarna igen! Förra fredagen kom ju det besked vi så länge väntat på, nämligen att campus öppnas helt från och med november, d.v.s. period 2. Då kan vi i princip studera och arbeta utan begränsningar på campus, men med den lilla varningen att vi ändå ska fortsätta vara försiktiga och undvika situationer där smitta riskerar att spridas. ”Använd munskydd i situationer då det inte går att hålla tillräckligt avstånd och risk för smitta kan uppstå” lyder uppmaningen från krisledningen. I bakgrunden ligger det faktum att alla ännu inte är fullt vaccinerade och att smitta alltjämt sprids, att epidemin inte är över (Åbo har under de senaste dagarna uppvisat förhållandevis höga smittsiffror på en nationell nivå och läget i Vasa sjukvårdsdistrikt har förvärrats).

Sveriges ambassadör Nicola Clase, Åbo Akademis rektor Moira von Wright och Sveriges minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans på svenska ambassaden 11.10.2021.

I dag, måndag, har jag varit inbjuden till svenska ambassaden av ambassadör Nicola Clase och fått äta lunch i sällskap av den svenska forskningsministern Matilda Ernkrans. De är bägge mycket intresserade av att stärka samarbetet mellan Finland och Sverige, att öka studentutbytet mellan våra länder, och på olika sätt föra utbildningen och forskningen närmare varandra. Åbo Akademis strategi att utöka samarbetet i Norden tas väl emot.

På tisdag och onsdag fortsätter mina långa mötesdagar i Helsingfors med Nordiska ministerrådet, de nordiska forsknings- och vetenskapsministrarna, och ett antal nordiska forskningsfinansiärer. Dessutom ska jag hinna möta såväl Technical Academy of Finland (TAF) som Finlands universitetsrektorers råd (UNIFI); möteskarusellen har dragit igång på allvar.

Samtidigt pågår vår medelinsamlingskampanj, och vi väntar med spänning på nya beslut om donationer till våra utbildningsområden. Jag hoppas hela ledningens och allas vårt arbete för ÅA, och vårt gemensamma bästa ska ge god utdelning på olika plan och inom såväl ÅA som det samhälle som vi samverkar med!