Framgångsrik finansiering av forskning och utbildning

I samband med diskussionerna kring hur vi kan stärka vår ekonomi och skapa en hållbar och robust grund för framtiden ingår frågan om hur väl vi själva upplever att vi lyckas i våra strävanden, men också hur omvärlden betraktar oss och värderar kvaliteten i vårt arbete. Det är glädjande att verksamheten erhåller rikligt med ny finansiering, men också att utvärderingen av den är så positiv.

Profileringsfinansieringen har stärkt forskningens kvalitet vid samtliga deltagande universitet, det slår Finlands Akademi fast efter en analys av slutrapporterna från profileringsbidragen från den andra utlysningen (Profi 2). Man berömmer de nya verksamheter som tagit form, och den genomslagskraft som forskningen har. För vår del betonar man vid FA att målsättningen varit att öka forskningens mångvetenskapliga och internationella omfattning, och det har vi inom Åbo Akademi lyckats med genom att aktivt rekrytera tenure-track professorer och internationella gästprofessorer:

“The impact of these investments is evident and mirrors the specific characteristics of the research in the profiles: In Minority Research, scholars from three faculties have come together to work with each other as well as international collaborators and national stakeholders. This has strengthened the recognition of our unique minority angle abroad and its relevance for society and education. MPMT demonstrated successful crossdisciplinary collaboration by securing funding for developing smart materials. The profile also takes an active role in networking with industrial and other academic actors in the area of bioeconomy and thereby promotes co-creative research for developing a sustainable industry in Finland. In DDD, major steps towards international acclaim were taken when the headquarters of the Euro-BioImaging infrastructure were established in Turku and when DDD received ÅAUs first ever ERC Grant. DDD is well integrated into the programmes that promote research and innovation activities in the health campus and pharma industry in Turku.” (Sammandrag av slutrapporterna för Profi 2-projekten, pdf)

I kontakter med våra externa samarbetsparter väcker våra profilområden stort intresse. Förra veckan, i samband med möten kring det nordiska forskningssamarbetets politiska och innehållsliga aspekter (NMR, FA, Nordforsk mfl) fick jag många frågor, inte minst om vår profil Minoritetsforskning: Hur kan kunskapen inom Minoritetsprofilen bidra till att skapa bättre förutsättningar för samarbeten inom Norden och för utvecklingen och trivseln inom vårt land? Kan den bidra till en ökad förståelse för hur olika erfarenheter och perspektiv kan samsas i traditionellt monokulturella miljöer? Kan vi på så sätt lära oss att uppskatta och erkänna värdet av andra eller rentav annorlunda erfarenheter än dem vi redan har?

Ja, lyder mitt svar, det och mycket mer.

Vi har varit framgångsrika i profileringen. Vi är nu inne i den sjätte perioden och tar höjd för att kunna lämna in en ansökan om och när nästa utlysning, Profi7, sannolikt kommer våren 2022.

Vår utbildning har fått både uppskattning och erkänsla från Svenska kulturfonden, som gett oss hela 2,7 miljoner euro i vår donationskampanj där staten i sin tur bidrar med tilläggsfinansiering. Donationen riktar sig till våra utbildningsområden pedagogik och lärarutbildning, humaniora och naturvetenskaper. Det är ett stort förtroende för vår verksamhet och vår gemensamma strategi.

Jag vill passa på att åter igen bjuda er alla till nästa morgonkaffe på Hum, tisdagen den 9 november mellan kl 8 och 9 på morgonen. Där kan vi under lättsamma former samtala över en kopp kaffe och en semla, och vi får också chansen att träffa vår nya planeringschef Thomas Westerholm. Välkomna!