Introduktionskurs i språkbad

Som jag skrev om i höstens första blogginlägg så har vi under detta läsår förmånen att kunna erbjuda flera olika fortbildningar för språkbadslärare. Först ut var fortbildningskursen Introduktionskurs i språkbad, som efter flera års uppehåll i höst arrangerades av Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i samarbete med Svenska nu. Kursen riktade sig i första hand till nya språkbadslärare med inga eller få tidigare studier inom språkbad, men även andra intresserade kunde förstås delta.

Drygt 20 lärare från flera olika språkbadsorter anmälde sig till kursen, som inleddes med tre distansföreläsningar om temana definitioner på språkbad, språkbadets uppkomst och utveckling samt språkbadets kännetecken och principer. Efter detta arbetade kursdeltagarna på egen hand under fyra veckors tid med uppgifter som de lämnade in via Moodle. I uppgifterna ingick bl.a. ett besök till en språkbadsgrupp. Kursen avslutades sen med närstudietillfällen, ett vid kulturcentret Hanaholmen i Esbo den 2.11 och ett i Academill i Vasa den 4.11, och kursfeedbacken visade att dessa tillfällen för många kursdeltagare var höjdpunkten på hela kursen.

Båda närstudietillfällena inleddes med en presentation av Svenska nu, som har sitt huvudsäte vid Hanaholmen och erbjuder ett brett utbud av olika program och aktiviteter som även passar för språkbad. Mer information om dessa hittas bland annat via deras webbplats. Vi är mycket glada för samarbetet med Svenska nu som bland annat möjliggjorde att vi kunde hålla närstudietillfälle i den vackra miljön på Hanaholmen!

Kulturcentret Hanaholmen
Kulturcentret Hanaholmen i Esbo.
Under närstudiedagen var det strålande solsken i den natursköna miljön på Hanaholmen.

Själv berättade jag under dagen lite om forskning som gjorts inom språkbad, samt om de språkbadslärarutbildningar som i dag finns vid Åbo Akademi. Mer praktiskt inriktade inblickar i språkbadslärarens arbete gavs vid Hanaholmen av språkbadslärare Nora Koskimies från Leppätien koulu i Sibbo och sakkunnig inom språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik Johanna Sallinen från Folkhälsan, samt i Academill i Vasa av språkbadslärare Nina Peltomäki från Länsimetsän koulu. De lyfte i sina presentationer bland annat fram hur man i språkbad kan jobba med språket, sätta upp språkliga mål och uppmuntra till språkanvändning.

Nora Koskimies berättar om hur man kan uppmuntra till språkanvändning.
Johanna Sallinen sitter vid ett bord och berättar utgående från en Power point -presentation.
Johanna Sallinen berättar om hur man kan jobba med språket med de yngsta barnen.
En docka, några små kramdjur, kort med bilder och texter.
Exempel på det material Johanna Sallinen hade med sig.

Vid närstudietillfällena fanns naturligtvis även många möjligheter till diskussion, bland annat i anknytning till studiebesöket som deltagarna gjort. Det finns både likheter och skillnader i de utmaningar som språkbadslärarna möter i sin vardag, men några återkommande teman var till exempel hur man kan motivera eleverna att använda svenska och hur man ska hantera elevernas nivåskillnader i språkkunskaperna. Förhoppningsvis gav diskussionerna under närstudietillfällena deltagarna några nya tips och idéer för att jobba vidare med dessa frågor.

För mig själv var detta det första kurstillfället där jag träffade deltagarna på riktigt sedan coronapandemin började, och jag insåg hur givande det är att faktiskt träffas och utbyta erfarenheter. Också de övriga utbildarna tyckte det var givande att få medverka under närstudietillfällena:

  • Det är alltid roligt att se på språkbad från olika vinklar, å ena sidan de lärare som just har börjat jobba med språkbad, å andra sidan en titt på forskning inom språkbad. Sedan fanns det pedagoger som jobbar inom småbarnsfostran men även gymnasielärare. Efter dessa “coronaår” finns det också mer behov för diskussion och det fanns också mervärde i det att vi träffades helt “live” och inte via skärmen, säger Nora Koskimies.

Johanna Sallinen instämmer:

  • Det kändes som lyx och ett privilegium att konkret få sitta i samma rum med dem som deltog! Jag tycker själv att vår workshop blev intressant och lärorik tack vare deltagarnas aktiva engagemang och goda frågor och funderingar. Att visa och pröva på materialet så att var och en kunde hålla det i handen gjorde också stor skillnad, jämfört med att presentera det virtuellt.

Också i Vasa blev intressanta diskussioner, som Nina Peltomäki kan intyga:

  • Det bästa var absolut den trevliga och talföra gruppen, det blev många fina reflektioner och utbyte av idéer. En annan fin sak var också att själv få stanna upp igen och fundera på alla dessa viktiga frågor och även över sin egen undervisning. Dagen var väldigt trevlig och vi hann gå in på djupet med många viktiga frågor. Nya tankar och insikter får man alltid när man får möta människor och ta del av andras tankar och erfarenheter. Till exempel märkte jag att det kan finnas skillnader i hur språkbadsundervisning förverkligas på olika ställen/skolor i Finland och en tanke som väcktes var att det skulle vara bra mer utbildning för nya lärare, men kanske även utbyte av erfarenheter och forskning för oss äldre och även för ledningen i språkbadsskolor, tror jag.

Efter dessa kloka ord vill jag för egen del avslutningsvis ännu rikta ett stort tack till både utbildare och deltagare i introduktionskursen, samt till Svenska nu!

Med denna kurs i bagaget får vi nu jobba vidare med andra fortbildningar. För tillfället pågår Språklyftet, som också startat i höst och pågår i tre terminer. Mer om denna fortbildning kommer ni att få läsa här på bloggen senare. Vi får nu också börja se fram emot följande språkbadslärardagar, som arrangeras i vår 2022 i Åbo. Så pricka in datumen 30–31.3.2022 i era kalendrar!

Text och bilder: Annika Peltoniemi, språkbadskoordinator vid Åbo Akademi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *