Wilmalottas första studieår i språkbadsklasslärarutbildning

 Vem är du?
”Jag är Wilmalotta, 21, och studerar första året på språkbadsklasslärarlinjen vid Åbo Akademi i Vasa. Mitt modersmål är finska, men jag har växt upp i en svenskspråkig kommun i Österbotten. Där fanns det endast svenskspråkiga daghem och det blev en självklarhet att skolstigen skulle vara på svenska. Jag gick också hela grundskolan på svenska och började även i ett svenskspråkigt gymnasium, men kände för att utvidga mina akademiska språkfärdigheter och bytte till ett finskspråkigt gymnasium. Jag upplever att det var ett lyckat val.”

Varför sökte du till språkbadslärarutbildningen?
”Jag har jobbat mycket med barn och märkt att jag trivs med det. Jag hade dock aldrig tänkt att jag skulle bli lärare innan jag började arbeta på en förskola. Då insåg jag hur intressant det är med barns utveckling och hur givande det är att få vara en del av det hela.

Tanken om språkbadslärarutbildningen kom när jag ändå började fundera om jag skulle bli lärare, men jag ville ha något mer än enbart vanlig klasslärarutbildning. Finskan och svenskan som språk har alltid vara starka för mig, något som jag alltid känt mig självsäker i, och därför tänkte jag att yrket som språkbadsklasslärare kunde vara något jag skulle trivas med. Eftersom man får tre olika behörigheter så konstaterade jag att varför inte bli klasslärare, språkbadsklasslärare och ämneslärare i svenska under en och samma utbildning.”

Foto: Wilmalotta Kristo

Hur har du trivts i utbildningen hittills?
”Jättebra! Vi har förvånansvärt bra gruppandra och samhörighet i min grupp. Det är ingen skillnad om man är språkbadsklasslärarstuderande eller ’vanlig’ klasslärarstuderande eftersom alla blir accepterade såsom de är. Jag tycker också att man snabbt får stöd och hjälp av lärarutbildare här vid Åbo Akademi om det behövs. I utbildningen får man också väldigt snabbt se det riktiga läraryrket, vilket är en motiverande faktor när man kommer ut och se den verkliga skolvärlden.”

Har ni kurser tillsammans med andra klasslärargrupper?
”Språkbadsklasslärarstuderandena är integrerade i gemensamma grupper med klasslärarstuderandena, vilket betyder att det är enkelt att hitta nya kontakter och vänner. Man är aldrig ensam utan det finns alltid en eller två andra språkbadsklasslärarstuderande i samma grupp. Att man har majoriteten av kurserna tillsammans med de andra klasslärargrupperna bidrar till att man får ett bredare socialt nätverk.”

Foto: Wilmalotta Kristo

Vilken har varit den mest givande kursen hittills och varför?
”Det var givande att inleda studierna med en språkbadskurs eftersom det gav en inblick i de kommande studierna och yrket. Det skulle ha varit roligt att ha fler kurser i språkbad under första studieåret. Därtill anser jag att kursen i förskole- och nybörjarundervisning har varit till praktisk nytta eftersom vi har fått göra mycket konkret och vara ute på en kort praktik.”

Vad har du upplevt som mest spännande om språkbadet under ditt första studieår?
”Under den första språkbadskursen i höstas fick vi bekanta oss med språkbadsundervisningen i Keskuskoulu i Vasa. Vi fick åhöra och gå runt i olika klasser och se hur olika lärare och elever på olika årskurser jobbar med språkbad. Det var väldigt ögonöppnande!”

Finns det något som du ser fram emot i dina framtida studier?
”Jag ser fram emot att få mer konkreta och praktiska verktyg för läraryrket! Nästa år kommer vi ha kurser i t.ex. slöjd och gymnastik. Den första praktikperioden på fyra veckor infaller också nästa vår, vilket känns spännande.”

Vad anser du om Vasa som tvåspråkig studiestad?
”Jag tycker att Vasa som studiestad är mångsidig och erbjuder evenemang på både finska och svenska. Utöver studiekompisarna på ÅA har jag även finskspråkiga vänner som studerar på andra högskolor vars evenemang jag går på. Vår egen studentförening FSLF (Finlands svenska lärarstuderandes förening) arrangerar många spännande evenemang att delta i.”

Vad tycker du har varit det bästa med utbildningen hittills?
”Det bästa med utbildningen vid Åbo Akademi är gemenskapen. Man är aldrig ensam utan får alltid hjälp av andra studerande eller handledare.”

Ansökan till språkbadsklasslärarutbildningen vid 
Åbo Akademi är öppen 15-30.3.2023! Ansökan 
sker via studieinfo.fi. Mer information om 
utbildningen och grunderna för antagning 
av studerande hittar du här.

Text: Riikka Paloluoma och Wilmalotta Kristo
Foton: Wilmalotta Kristo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *