Centrala teologer

SY00BT36-3006 Centrala teologer från olika tidsperioder, 5 sp

På kursen läses och diskuteras texter av teologer från olika tidsperioder. Under kursen fokuseras speciellt på hur kända teologer har behandlat frågan om bibeltolkning, samt vilka konkreta exempel på bibeltolkning som deras texter erbjuder.

Tid & Plats

Fem fredagar under period 3 och 4 kl.10-11.30 i M241 Theologicum Runda Rummet. 21.1. / 11.2. / 4.3. / 25.3. / 8.4. Litteraturen meddelas under kursen, men studenterna kan också komma med egna förslag. Möjlighet till närvaro på distans (zoom).

Kursen kan tillgodoräknas (litteratur & uppgifter är olika på olika nivåer)

Kursen kan även motsvara kursen Alla tiders klassiker på kandidatnivån. Om ersättande av kurser på magister- eller doktorandnivån går det att diskutera med lärarna.

Lärare och mera information

Anni Maria Laato & Björn Vikström