Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi

Fördjupad överblick över TER

Kursen erbjuder en fördjupad insikt i teologisk etik och religionsfilosofi, och behandlar följaktligen till exempel hur man kan argumentera för rätt och fel, samt hur det är möjligt att veta något om Gud och uttrycka gudserfarenheter i ord. Fokus läggs vid att ge deltagarna en överblick över ämnesområdet både tematiskt och historiskt, men genom val av litteratur och frågeställningar i samråd med lärarna har studerande möjlighet att fokusera på frågor eller teologiska riktningar som de är speciellt intresserade av, till exempel med tanke på skrivandet av pro gradu-avhandlingen.

Tid & plats

Fem torsdagar kl.14.15-15.45 M127, Teol. annexet under period 3 och 4:  20.1. / 10.2. / 24.3. / 28.4. / 12.5.

Kursen kan tillgodoräknas

Kursen kan också ersätta till exempel Fördjupning i verklighet, sanningsanspråk och värden. Doktorander som önskar avlägga kursen kan diskutera med lärarna.

Lärare och mera information

Björn Vikström & Heidi Jokinen

 

(Bild: Plato and Ovid (together).jpg)