Graduseminarium i systematisk teologi

Innehåll

Seminariedeltagande är en obligatorisk del av arbetet med avhandlingen pro gradu. Seminariegruppen och handledare stöder skrivprocessen med kritiska och konstruktiva diskussionsinlägg i seminariet. Skribenten får själv läsa och ta ställning till medstuderandes projekt och får därmed en god bild av den systematiska teologins olika metoder och forskningsområden.

Plats och tid

on 15.09.2021 13:00-15:45 M242, Theologicum Rum Brilioth
on 06.10.2021 13:00-15:45 M242, Theologicum Rum Brilioth
on 27.10.2021 13:00-15:45 M242, Theologicum Rum Brilioth
on 17.11.2021 13:00-15:45 M242, Theologicum Rum Brilioth
on 08.12.2021 13:00-15:45 M242, Theologicum Rum Brilioth
on 19.01.2022 13:00-15:45 M242, Theologicum Rum Brilioth
on 09.02.2022 13:00-15:45 M242, Theologicum Rum Brilioth
on 02.03.2022 13:00-15:45 M242, Theologicum Rum Brilioth
on 23.03.2022 13:00-15:45 M242, Theologicum Rum Brilioth
on 20.04.2022 13:00-15:45 M242, Theologicum Rum Brilioth
on 11.05.2022 13:00-15:45 M242, Theologicum Rum Brilioth
Lärare
Björn Vikström, Anni Maria Laato, Heidi Jokinen