Hjälp vidplaneringen av studierna läsåret 2021-2022

Hur passar närstudiekurserna under läsåret 2021-2022 in i examen? Vilka läskurser ingår i modulerna?

Magisternivån

Fördjupning i systematisk teologi – gemensam modul 4 x 5 sp = 20 sp

 

Fördjupningsblock – valbara moduler (4 x 5 sp = 20 sp)

Dogmatik:

Teologisk etik med religionsfilosofi:

 

Seminariet i systematisk teologi 10 sp – förutsätter 2 terminer aktivt deltagande med framläggande av projektplaner 1-2 gånger samt gradutext 2 gånger och fungerande som opponent 2 gånger; det här kan gärna spridas ut över flera terminer. (Björn V, Anni Maria L och Heidi J)

 

Kandidatnivån

Grundstudier i teologi

Religioner och livssyner” 5 sp (Heidi Jokinen) Obligatorisk kurs inom grundstudierna

Valbara kurser (Temakurs)

Du skall välja livet: skapelseteologi och miljöetik i kristen tro och praxis” 10 sp (Heidi Jokinen + flera gästföreläsare, studiebesök med mera)

Valfria studier – valfria kurser i enskilda teologiska ämnen:

Nutida teologisk etik” 10 sp (Björn Vikström Heidi Jokinen)

”Alla tiders klassiker” 5 sp – kan ersättas av kurserna ”Kristen apologetik idag” eller (Anni Maria Laato / Oskari Juurikkala) eller av ”Centrala teologer” (Anni Maria Laato / Björn Vikström)

Självstudiekurser

Trosbekännelsen i historia och nutid 10 sp (Anni Maria Laato)

Äktenskap och sexualitet 10 sp (Heidi Jokinen)