Kristen apologetik idag

”Går tro och förnuft ihop? – apologetik förr och nu” (5sp)

Apologetik är ett stort fenomen idag – vad ska man tänka om den? Kan den kristna tron försvaras förnuftigt? Under kursen fördjupas i kristen apologetik från alla tider med tyngdpunkt på nutiden. Apologetik handlar om centrala teman i teologin – om Gud, tro och människan såväl som om kunskap, språk och etik. På kursen används olika arbetsformer (videon, gäster, diskussioner, poddar, föreläsningar, litteraturläsning).

Tid & plats: under perioderna 1-2.

16 h kontaktundervisning (8 träffar) i Zoom och närundervisning i klassrum, dvs. hybrid. Börjar fredagen 17.9. kl 13.00-14.30; övriga träffar fredagar 10.00-11.30. 8.10 / 29.10 / 19.11 / 26.11 / 10.12.Tiderna kan diskuteras. Litteraturen meddelas under kursen.

Kursen kan tillgodoräknas (litteratur & uppgifter är olika på olika nivåer)

Kursen är avsedd för magisterstuderande inom systematisk teologi, men kan också räknas in i andra studier på kandidat-, magister, – och doktorandnivå (fråga ämnesansvariga).

  • på kandidatnivå inom Alla tiders klassiker
  • på magisternivå inom Fördjupad överblick över dogmatik, Specialisering på ett valbart tema inom dogmatiken eller Fördjupning i spiritualitet och politik.
  • på doktorandnivå (diskutera med handledaren)

Lärare och mera information

Anni Maria Laato & Oskari Juurikkala