Nutida teologisk etik

Nutida teologisk etik 10 sp

Kursen ger en överblick över den teologiska etiken framför allt från medlet av 1900-talet framåt såväl internationellt som ur ett nordiskt perspektiv. Undervisningen består av litteraturstudier, skriftliga uppgifter och närstudieträffar. Under träffarna berättar forskare från Åbo Akademi om hur de undersöker argumentationen i aktuella etiska frågor. Materialet stimulerar också till en diskussion om vad etiska teorier är och hur de skall förstås och tillämpas. Kursen rekommenderas bland annat för den som skall skriva pro-gradu avhandling i ämnet teologisk etik.

Tid & Plats

Sex träffar torsdagar (en gång på en onsdag) kl.14.15-15.45 M241, Theologicum Runda rummet under period 2 och 3 4.11. / 25.11. / 16.12 / 12.1. (undantagsvis en onsdag – M127, Teol. annexet Theologicum) / 3.2. / 10.3

Lärare och mera information

Björn Vikström & Heidi Jokinen

 

(bilden: Anti-Vaccination Society of America advertisement from 1902.jpg)