Religioner och livssyner

507400.1-3010 Religioner och livssyner, 5 sp

Målet är att ge en förståelse för hur etik, religion och livsåskådningar hänger samman, och hur de behöver tolkas i relation till det omgivande samhället. Kursen ger också en orienterande inblick i religionsfilosofi och olika livsåskådningar, med tyngdpunkt på nutid.

Fredagar kl 10-11.30 under period 1, totalt 8 samlingar

https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/507400.1/1518?period=2020-2022

Lärare

Heidi Jokinen

 

(bild: Irán (RPS 13-10-2019) normas para entrar a la mezquita.jpg)