Temakurs om skapelseteologi och miljöetik

TF00CC06 Du skall välja livet: skapelseteologi och miljöetik i kristen tro och praxis, 10 sp

Alla teologers gemensamma och tvärvetenskapliga temakurs som blir årets höjdpunkt. Utöver spännande gästföreläsare, gör vi ett antal utflykter: ett besök till en botanisk trädgård, en kort pilgrimsvandring, samt ett besök med övernattning till Skärgårdscentret som sysslar med marinbiologisk forskning.

Tisdagar kl 13.15-15.45, genom hela hösten.

https://studiehandboken.abo.fi/sv/kurs/TF00CC06/16441?period=2020-2022

Ansvarig lärare

Heidi Jokinen

 

(bilden: Illuminated Manuscript, Bible (part), Creation of the world, and Eve, Walters Manuscript W.805, fol. 6v detail.jpg)