Undervisning i systematisk teologi 2021-2022

Undervisning i systematisk teologi 2021-2022

(M = Magisternivå, K = Kandidatnivå)

De flesta kurser kan även avläggas genom deltagande på distans, men om detta bör alltid överenskommas med ansvarig lärare.

Klicka på kursens namn så får du mer information.

M ”Kristen apologetik idag” (Anni Maria Laato / Oskari Juurikkala) period 1+2

K+M ”Centrala teologer” – Tema: bibeltolkning och bibelanvändning (Anni Maria Laato / Björn Vikström) Period 3+4

M ”Fördjupad överblick över teologisk etik och religionsfilosofi” – (Björn Vikström / Heidi Jokinen) Period 3+4

M ”Equality and Justice” (Heidi Jokinen) Period 1+2 Engelskspråkig kurs!

M ”Social Exclusion: Patterns of Oppression and Resistance” (Laura Hellsten) Period 3 Engelskspråkig kurs!

K+M ”Nutida teologisk etik” (Heidi Jokinen och Björn Vikström) Period 2+3

M Seminarium pro gradu i systematisk teologi (Björn V / Anni Maria L / Heidi J) Hela läsåret

K Religioner och livssyner (Heidi Jokinen) Period 1

K Temakurs: Skapelseteologi och miljöetik (gemensam kurs för alla teologiska ämnen, men Heidi Jokinen är ansvarig lärare för kursen)

Vissa av dessa kurser kan enligt överenskommelse med handledare även användas på doktorandnivån.

Klicka här om du vill få information om hur de olika kurserna kan ingå i magisterexamen

Här finns strukturen för kandidatexamen samt för magisterexamen i teologi enligt olika inriktningsalternativ

Kontakta gärna lärarna för närmare information!