Principer för rättigheten till skolskjuts

Elever i förskoleundervisning och i grundskolan har rätt till gratis skolskjuts om skolvägen är:
– över 3 km för elever i förskoleundervisning och åk 1-2
– över 5 km för elever i åk 3 – 10

Denna förmån beviljas till elevens närskola och skolvägen mäts från hemmet till närskolan längs den kortaste gångbara vägen.

I de fall där skolvägen, med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter, anses vara för svår, farlig eller ansträngande kan eleven ha rätt till kostnadsfri skolskjuts även om skolvägen vore kortare än kilometergränserna ovan. Förutsättningen för detta är att en läkare, psykolog eller en annan sakkunnig har givit sitt utlåtande om det.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 21 juni, 2011 klockan 09:45 | Postad av Admin