Arbetsbild

Skolpsykologen utför psykologiska undersökningar och bedömningar samt ger utlåtanden som rör elevens skolgång och allmänna välbefinnande. Skolpsykologen stöder eleven genom enskilda samtal och vid behov ges stöd och vägledning åt vårdnadshavare och lärare. Skolpsykologen deltar i skolans elevvårdsmöten samt vid behov i samtal med vårdnadshavare.

Skolpsykologens samarbetspartners är skolkuratorn, skolans personal och rektorn, skolhälsovården samt instanser utanför skolan såsom barnskyddet, barnpsykiatriska och ungdomspsykiatriska poliklinikerna, familjerådgivningen, barnpsykiater och foniater, specialbarnträdgårdslärare och talterapeut.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 14 juni, 2011 klockan 11:51 | Postad av Admin