Arbetsbild

Skolkuratorn stöder skolans elever genom samtal, dels i frågor som berör skolgången och dels i frågor som i ett vidare perspektiv berör elevens välbefinnande. Kuratorn håller kontakt med och samarbetar med elevernas vårdnadshavare. Kuratorn verkar som en stödperson för skolans lärare i elevvårdsfrågor samt som en kontaktperson och samarbetspartner till enheter som utanför skolan ger stöd och hjälp åt barn, ungdomar och familjer. Skolkuratorn samarbetar med utbildningsväsendets ledning i syfte att utveckla elevvården och med skolpsykologen. Kuratorn deltar i skolans elevvårdsteam samt vid behov i individuella elevvårdsmöten.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 14 juni, 2011 klockan 11:59 | Postad av Admin