Arbetsbild

Skolhälsovården är en serviceform inom hälsovårdscentralen. Den är en fortsättning på det arbete som påbörjats vid barnrådgivningsbyrån. Skolhälsovården är också en del av elevomsorgen inom utbildningsväsendet. En sund uppväxt och utveckling hos eleverna är det gemensamma målet för dem inom elevvården, lärarna, vårdnadshavarna och eleverna själva.

Skolhälsovårdens tyngdpunkt ligger på det förebyggande arbetet, att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka elevens och familjens behov av stöd, samt att ordna nödvändigt stöd så fort som möjligt.

Skolhälsovårdaren träffar årligen samtliga elever i grundskolan. I några årkurser deltar även vårdnadshavarna i träffarna. Dessutom kallas eleverna till läkargranskning då de går på åk 1, 5 och 8.

Skolhälsovårdaren deltar regelbundet i elevvårdsgruppens arbete. Skolläkaren ger konsultationshjälp och deltar vid behov i elevvårdsgruppens verksamhet.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 21 juni, 2011 klockan 10:14 | Postad av Admin