Anhållan om skolgång som 6-åring

ANHÅLLAN OM SKOLGÅNG  SOM 6-ÅRING

(Lag om grundläggande utbildning § 27)

Barnets personuppgifter: Barnets namn: Personbeteckning:
Vårdnadshavarens namn: Telefon:
Adress: Postanstalt:
Vårdnadshavarens namn: Telefon:
Adress: Postanstalt:

 

Motiveringar (använd omstående sida vid behov)

 

 

 

Ort och datum    
Underskrifter Vårdnadshavarens underskrift och namn -förtydligande Vårdnadshavarens underskrift och namn -förtydligande

 

Till ansökan bör bifogas psykolog- eller/och läkarutlåtande!

 

Myndigheten fyller i:

 

Utlåtande från föreståndaren vid förskolan  
 
Datum Underskrift

 

Beslut: Handläggare: Datum: Beslutets nr:
    Anhållan beviljas                                   Anhållan beviljas inte
Delgivning:

                                                                                              pvm    

Till vårdnadshavaren:                                                               Till läropliktsövervakaren:

 Per post, datum _______   Givet, datum _________    Per post, datum _______ 

 Annat sätt, vilket ___________datum                               Annat sätt, vilket ___________datum

Övrigt:
         
Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 29 februari, 2012 klockan 17:48 | Postad av