Vad är flexibel grundundervisning?

Den flexibla grundundervisningens syfte är att stöda unga att gå ut grundskolan och att hindra elever att avbryta sin skolgång efter grundskolan. Verksamheten byggs upp kring den allmänna läroplanen. Eleverna har i o m den flexibla grundundervisningen möjlighet till stöd på individuell nivå i en mindre grupp än den vanliga skolklassen.

Målgruppen är:
– elever som gynnas av verksamhetsinriktade arbetsformer med inslag av praktiskt arbete
– elever med svårigheter i specifika ämnen (matematik, modersmål, språk, läsämnen)
– elever med svårighet att koncentrera sig i stora grupper
– elever med mycket frånvaro

I den flexibla grundundervisningen sker läxläsningen delvis under skoltid under ledning av ämnes- eller speciallärare.

Exkursioner och studiebesök planeras in som naturliga inslag i ämnesundervisningen och kan tangera olika skolämnen. Planeringen av den flexibla grundundervisningsgruppens program sköts av ämneslärare och speciallärare som undervisar gruppen.

Ett intensifierat samarbete med näringslivet innebär att eleverna i den flexibla undervisningsgruppen har en utökad PRAO-verksamhet.

I flexibel grundläggande utbildning är elevhandledningen särskilt viktig. Man satsar mycket på handledning i smågrupp och på gruppbildning där målet är en grupp som fungerar så bra att den stöder eleven. För att eleverna skall få stöd i frågor som gäller yrkesval och få erfarenheter från olika utbildnings- och yrkesområden kan man också ordna exkursioner till eller korta studieperioder vid yrkesläroanstalter.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 28 juni, 2011 klockan 14:51 | Postad av Admin