Verksamheten

Syftet med skolornas klubbverksamhet är att inspirera till en mångsidig och regelbunden fritidssysselsättning, som stöder barnets eller den ungas uppväxt och som blir en naturlig del av elevens vardag.

Klubbverksamheten är en betydelsefull del av skolan. Efter skoldagens slut stöder och fullbordar en trygg klubbverksamhet den egentliga grundläggande utbildningen.

Exempel på klubbarnas innehåll:
Musik
Idrott
Hantverk och konst
Språk
Drama och teater
Läxläsning

Skolan kan samarbeta med bl.a. församlingen, olika föreningar, fritidsverket eller elevernas vårdnadshavare då det gäller klubbverksamheten.

Information om utbudet av klubbar hittas på skolans hemsida och/eller i läsårsinformationen.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 28 juni, 2011 klockan 14:52 | Postad av Admin