Principer för skolmaten

Den som deltar i undervisningen skall varje arbetsdag, utan avgift, få en fullvärdig måltid som är ändamålsenligt ordnad och övervakad.

Genom skolbespisningen stöds elevernas sunda växande och utveckling. Måltidernas hälsosamma och sociala betydelse, målen för närings- och umgängesfostran och måltidsstundens rekreativa uppgift beaktas då man ordnar skolbespisningen och eventuella mellanmål under skoldagen.

För att ordna skolbespisningen behövs ett samarbete mellan skolans personal och den personal som ansvarar för bespisningen.

Avtal om stödåtgärder och uppföljning av individuella behov då det gäller kost samt vård av hälsa eller sjukdom görs i samarbete med eleverna, vårdnadshavarna och skolhälsovårdspersonalen.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 20 juni, 2011 klockan 15:41 | Postad av Admin