Nya algoritmer och metoder utvecklas kontinuerligt inom områdena optimering, matematisk statistik, systemteknik och -teori, och överföringen av de teoretiska resultaten till tillämpade områden sker mycket snabbt.

Deltagare på OSE-seminarium

Den teoretiska forskningen inom OSE-gruppen bildar hörnstenar för nya metoder. Å andra sidan ger tillämpningar upphov till utmanande forskningsinriktningar för att skapa avancerade teorier och metoder.

Därför är det viktigt att forskningen inom området sker i nära kontakt med olika områden inom naturvetenskap och teknik där de teoretiska metoderna och modellerna kan tillämpas. Teoretiska genombrott ger förståelse och möjligheter att lösa svåra tillämpade problem och utmanande tillämpade problem möjliggör teoretiska och metodologiska framsteg.

Forskningen inom OSE-gruppen är uppbyggd av två huvudsakliga block:

  • Teori och metoder samt
  • Tillämpningar inom naturvetenskap och teknik.

Gruppen leds av en styrgrupp bestående av följande personer verksamma vid Åbo Akademi:

Utförligare information om forskningsgruppen hittas på våra engelskspråkiga webbsidor.

Mer information om de interna spetsforskningsenheterna hittas på Åbo Akademis webbsidor.