Kategoriarkiv: Okategoriserade

Framtidens utbildning och Digivision2030

Framtidens universitetsutbildning – en visionsbild

I början av juni 2020 genomförde vi vid Åbo Akademi en enkätundersökning om de första erfarenheterna av att studera och undervisa i en helt digital miljö. Corona-pandemin förde in en ny erfarenhet i universitetsvärlden. Till skillnad från flera andra verksamheter som huvudsakligen sker genom fysisk interaktion kunde universitetens verksamhet fortsätta. Ja, t.o.m. mera effektivt än förr; fler studiepoäng avlades, fler examina utfärdades.

Med Corona-pandemin tillkom egentligen inget nytt. Studier på distans har funnits sedan länge, Öppna universitetets verksamhetssätt har länge verkat framgångsrikt för bildning och utbildning. Visionen som målas fram i UKM:s Strategi 2030 för universiteten och högskolorna är mer än tydlig, därtill än mera markerad i skissen till Statsrådets Utbildningspolitiska redogörelse (2020): digital utbildning är framtidens huvudsakliga form. Ett citat må vara belysande nog:

”Högskolorna tar före 2030 fram en enhetlig digital servicemiljö som är förenlig med den gemensamma visionen. Högskolorna tillhandahåller på båda nationalspråken ett gemensamt tillgängligt utbud av digitala studier som studerande kan utnyttja oavsett utbildningsbakgrund, ställning på arbetsmarknaden eller utbildningsstadium. Helheten grundar sig på delad information och öppnar nationella informationsresurser för lärande för människorna och samhället.”

När man betraktar Corona-pandemins erfarenheter från dessa båda perspektiv blir det nästintill självklara än mer självklart. Övergången till studier och utbildning i helt digital miljö var ett digitalt skutt, en tempoväxling – inte mer men inte heller mindre – i ett skeende som samtidens stora förändringar obarmhärtigt för med sig. Globala trender av automatisering, artificiell intelligens, framtida arbetsmarknaders förändringstryck och miljöer där nya arbetstillfällen skapas pekar alla åt samma håll: utvecklingen av digital kompetens och digitala verksamhetsförutsättningar är de drivkrafter som styr när-framtidens utveckling.

När vi i vår ÅA-enkät frågade såväl studerande som lärare om detta, var fingertoppskänslan för tidens melodi klar. Inför ståendet ”Jag tror att Corona-tidens erfarenheter genast får följder för framtidens digitala undervisning” håller 81% av studeranden med. Motsvarande siffra för lärarna var 82%. Huruvida man såg Corona-tidens erfarenheter som vägvisande i ett längre perspektiv var siffrorna lägre, och med mycket större spridning: bland studerande inom FSE och FNT såg c 70% att framtiden går i riktning mot mera online-baserad undervisning medan FPV (60%) och FHPT (47%) var mera osäkra. En inte långsökt gissning är att en värdering smygit sig med i de sistnämnda siffrorna.

Oberoende av om vi ser framför oss ett skutt eller en mera försiktig evolution är den nationella riktningen lika klar som robust. I december 2020 skrev landets samtliga universitet och högskolor, sammanlagt 38 stycken, under ett gemensamt avtal om utvecklingen av nationell Digivision2030.

Digivision2030 är en massiv satsning på att utveckla en sammanhållen digital miljö för utbildning i Finland. Det handlar om att gemensamt digitalisera allt från antagning, handledning, utbildning och framtida fortbildning till ett smidigare samspel med arbetsmarknadens behov och förändringsutsikter. Målsättningen är minst sagt ambitiös: år 2030 ska Finland vara en ”förebild för flexibelt lärande” och en ”global föregångare”.

Den enskilda individens lärandebehov sätts i centrum, och landets högsta utbildningsnivå ska transformeras till ett smidigt system för samspel mellan individen och framtidens kompetensbehov. Information om den enskilda studerandens utbildning följer med längs livet och tillsammans med prediktioner om framtidens behov kan livet efter examensutbildningen – den kontinuerliga (fort)utbildningens fas – skräddarsys.

Om du ler vid dessa högtravande beskrivningar av Digivision2030:s identifierade målbilder ler du tillsammans med mej. Det är lättare att jobba när man ler, livet känns liksom lättare då. Vid ÅA tar vi Digision2030 på allvar med ett leende på läpparna. Vi är med i stort nationellt utvecklingsprojekt och vi har organiserat oss för att kunna bära vår del av ansvaret för att trygga verksamhetsförutsättningar för utbildning på svenska.

Följ med oss på resan, och bekanta dej närmare med Digision2030 på följande länk:

  • https://wiki.eduuni.fi/display/digivisio/Digivisio+2030?preview=/187242368/192552454/Digivision_2030_%20SV.pdf

 

Mikael Lindfelt

ÅA:s projektansvarig för Digision2030