månadsarkiv: januari 2024

Om bloggen Digitala Horisonter, och lite om mig.

Jag har sedan september 2022 arbetetat som direktör för den Digitala Transformationen vid ÅA. Min specifika uppgift är att ansvara för genomförandet av Digivision 2030 vid Åbo Akademi och för vissa digitaliseringsåtgärder. Före mitt nuvarande direktörskap var jag professor i Datateknik (utnämnd 2001). Min erfarenhet av Informationsteknologi (ett begrepp som jag hellre använder i stället för Datateknik) sträcker sig så långt som till 1983 då jag började studera vid TH i Otnäs, och köpte min första dator (en ZX Spectrum). 

Jag har tänkt använda den här bloggen för att presentera mina tankar kring temata relaterade till Digivision, men jag har också tänkt skriva om andra IT relaterade teman som jag upplever är aktuella, som digital transformation, verksamhetsarkitektur, artificiell intelligens, utbildningspolitik och annat jag upplever är intressant. Språket i bloggen kommer primärt att vara svenska (med översättningar till engelska gjorda av Chat-GPT och sen slipade av mig). 

För dig som är intresserad: bilden ovan är generad med Dall-E. Tyvärr stöder inte openai ännu delning av chattar med bilder. Men när det blir av, delar jag med mig den.