Agerande vid krissituationer

En kris i skolan är en större olycka, en plötslig sjukdomsattack, självmord, mord eller annan allvarlig händelse som drabbar en elev eller någon ur skolans personal.

Ordningsföljden för agerandet vid en krissituation:

1. Rektor sammankallar skolans krisgrupp och leder krisarbetet.
2. Krisgruppen kartlägger situationen.
3. Rektor sköter all information till massmedia.
4. Rektor sammankallar och informerar hela skolans personal.
5. Rektor samlar alla elever och hela skolans personal i festsalen.
6. Samtlliga elever samlas med sina klassföreståndare i klassen.

Åtgärdernas omfattning varierar beroende på vilken typ av händelse det handlar om. Vissa händelser kräver endast individuell behandling medan andra kräver ovanstående upplägg som inbegriper hela skolan.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 20 juni, 2011 klockan 11:17 | Postad av Admin