Råd till vårdnadshavarna

Nedan följer några råd till vårdnadshavarna om hanteringen av en kris efter dess akuta stadium (källa: Utbildningsstyrelsen/Krispsykolog Eija Palosaari)

1. Försök svara på barnets frågor och ge korrekt information i den utsträckning du anser är lämplig för hans/hennes ålder.

2. Sök professionellt stöd till dig själv, barnet och vid behov till hela familjen. Sök det i första hand bland tjänster som koordinerats för denna situation. Även skolkuratorn eller skolpsykologen kan hänvisa er till en lämplig instans. Sök personligt stöd hos personer som du litar på sedan tidigare.

3. Var tillgänglig för barnet och ordna så att ni får mycket tid tillsammans.

4. Lita på dig själv som vårdnadshavare. Du är viktig för barnet. Det är också viktigt att komma ihåg att inte vända ryggen åt din partner/barnets andra vårdnadshavare. Tillsammans är ni starkare.

5. Försök möta smärtan om det är möjligt. Kom ihåg att det finns hopp. Bli inte ensam.

6. Fortsätt i mån av möjlighet med familjens rutiner och traditioner. Så småningom kan ni också skapa nya rutiner och traditioner.

8. Var beredd på att bekanta ord efter en kris kan utlösa en ångest som är djupare än vad den varit tidigare. Försök därför att höra det som sägs bakom orden.

9. Delta i den mån du och din familj orkar i begravningar, minnesstunder och andra ritualer.

10. Ge så småningom utrymme för en normal vardag.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 11 augusti, 2011 klockan 13:01 | Postad av