Samarbetets betydelse

Den allra viktigaste samarbetspartnern för skolan är elevernas familjer. Vårdnadshavarna är de som känner barnen bäst av alla. En öppen dialog och ett fungerande samarbete hemmet och skolan emellan är väldigt viktigt för barnets inlärning, utveckling och fostran.

Det största ansvaret för barnens fostran och för att de fullgör sin läroplikt ligger hos vårdnadshavarna. Skolans uppgift är att ansvara för undervisningen och att stöda elevernas fostran. Ett gott samarbete underlättas av aktivitet, öppenhet och av att alla parter tar sitt ansvar. Ömsesidig respekt och ett förtroende mellan parterna bör ligga till grund för samarbetet mellan hemmet och skolan.

Hela familjens behov behöver tas i beaktande för att man skall kunna se det enskilda barnets behov. Om en oro för barnet har uppstått underlättar en god kontakt mellan skolan och hemmet mycket, då man skall hitta lämpliga stödåtgärder för barnet eller barnets familj. Elevvårdens yrkesövergripande nätverk finns till som stöd för hela familjen.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 20 juni, 2011 klockan 12:14 | Postad av Admin