Samarbetsformer

Exempel på samarbetsformer mellan hem och skola

Möten för vårdnadshavare

– skol- eller klassvis
– terminsvis eller läsårsvis
– med särskilda teman
– vid problemsituationer, t.ex. vid mobbning

Informationsblad

– höst- och vårinformation
– vecko- eller månadsinformation
– kontakthäfte eller skoldagbok
– Wilma, ett elektroniskt medel för samarbetet mellan hem och skola

Kontakt med hemmet angående den enskilda eleven

– samtals- och utvecklingsdiskussioner
– möten med vårdnadshavarna, telefondiskussioner, e-post, sms och Wilma
– diskussioner om individuell läroplan

Övriga evenemang och verksamhet

– samplanering av fester, temadagar, evenemang o.dyl.
– nattskola, utfärder och lägerskola
– föräldraföreningarnas verksamhet

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 20 juni, 2011 klockan 12:15 | Postad av Admin