Årskurs 6 – Årskurs 7

Vid övergången från årskurs 6 till årskurs 7 är ett flertal personer inom skolans personal involverade i elevhandledningen: klassläraren i årskurs 6, klassföreståndaren i årskurs 7, speciallärarna och skolkuratorerna från båda stadierna, studiehandledaren samt rektorn.

För att eleverna och vårndnadshavarna skall få bekanta sig med det nya som övergången till årskurs 7 innebär kan ett möte om övergången ordnas för vårdnadshavarna på våren då eleverna går i årskurs 6, vårdnadshavare och elever kan få besöka årskurs 7 och/eller lärare och elever från årskurs 7-9 kan besöka årskurs 6. Vidare förekommer det utvecklingssamtal och information om gruppbildning.

Endast den information som är nödvändig för att ordna undervisningen på ett ändamålsenligt sätt får överföras om enskilda elever vid en stadieövergång. Denna information får ges endast till de lärare som är direkt berörda.

För att följa upp en elev inför övergången till årskurs 7 gör klassläraren i årskurs 6, i samråd med specialläraren, en pedagogisk bedömning eller utredning vid behov.

Vid granskning av beslut om särskilt stöd inför övergången till årskurs sju är det önskvärt att en speciallärare från den mottagande skolan medverkar.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 20 juni, 2011 klockan 15:33 | Postad av Admin