Årskurs 9 – Andra stadiet

Endast den information som är nödvändig för att ordna undervisningen på ett ändamålsenligt sätt får överföras vid en stadieövergång. Denna information får ges endast till de lärare som är direkt berörda.

För elever inom det särskilda stödet finns dokumenterat det stöd eleven fått under den grundläggande utbildningen.

Den utvidgade hälsoundersökningen på årskurs 8 tas i beaktande inför planeringen av elevens fortsatta studier.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 20 juni, 2011 klockan 15:23 | Postad av Admin