månadsarkiv: oktober 2022

Institutum Judaicum campus lectures in November and December

Four open lectures on Jewish topics

In November in Theologicum, Piispankatu/Biskopsgatan 16, Turku/Åbo
In December in Arken (Auditorium Armfelt), Tehtaankatu/Fabriksgatan 2, Turku/Åbo
All are warmly welcome! No pre-registration. Sessions take approximately 90 minutes (incl. discussion).

 

November 9th, 17.00

An evening in the memory of Kristallnacht (November, 9th-10th, 1938)

Victims, Survivors, and “Authentic” Sites of Nazi Persecution

Victoria Van Orden Martínez (PhD candidate in History, Linköping University, Sweden)

Theologicum

 

November 14th, 18.00 

Yiddish Gems in the Finnish Harry Orvomaa Record Collection 

Simo Muir (Senior Lecturer in Yiddish, Centre for Languages and Literature, Lund University, Sweden)

Theologicum

 

November 28th, 17.00 

Constructing Public Judaism in Sweden: between synagogues, architects and congregations 

Daniel Leviathan (PhD candidate in Jewish studies, Lund University, Sweden)

Theologicum

 

December 12th, 18.00

The Western Wall and Theories of Conspiracy: Jews and Judaism in Swedish Schools

Lena Roos (Professor, Study of Religion, Södertörn University)

Arken, Aud. Armfelt

This lecture will be also streamed in Zoom

 

Finlands och Åbos judiska liv förr och nu / Suomen ja Turun juutalaisten elämää ennen ja nyt

Temakvällar i Åbo stadsbibliotek / Teemaillat Turun pääkirjastossa

Kvällarna är tvåspråkiga.  Illat ovat kaksikielisiä.

24.10.   18.00-19.30

i Åbosynagogan

Judiskt liv i Åbo: Gamla – och lite nyare – minnen i hemmen och synagogan. Harry Serlo, Mikael Zewi och Rebecca Hasenson delar med sig av sina släkters historia.

Turun juutalaisten elämää: Vanhoja muistoja – ja vähän uudempiakin – kotoa ja synagogasta. Sukujensa tarinoita jakamassa Harry Serlo, Mikael Zewi ja Rebecca Hasenson.

31.10   18.00-19.30

Åbosynagogan

Judiskt liv i Åbo och Finland: Om livet i en liten gemenskap som värnar om sina rötter och blickar mot framtiden. Miiu Hasan, Joel Hasan och Chaya Votkin.

Turun ja Suomen juutalaisten elämää: Näin elää pieni yhteisö, ammentaa juuristaan ja katsoo tulevaisuuteen. Kertojina Miiu Hasan, Joel Hasan ja Chaya Votkin.