Open Lecture by Emma O’Donnell Polyakov

Warmly welcome to the open lecture by Dr. Emma O’Donnell Polyakov (Merrimack College, MA, USA)

A New Philosemitism?: Catholic Perceptions of Judaism and Jewish Identity in Israel

on Tuesday May 2, 2023, at 5.15 pm in aud. Theologicum, Annexet, Biskopsgatan 16.

For more information, see here.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *