Forskningsseminariet

Program höstterminen 2018
(kompletteras fortlöpande)

torsdag 11/10 kl. 14-16 aud. Bifrost: Pia Vuorio lägger fram ett avsnitt ur sin doktorsavhandling ”Problemvuxna. Mödrar och fäder i svensk samtidsrealistisk ungdomsroman 1969–1979”.

torsdag 8/11 kl. 14-16 aud. Radiatiorn: Diskussion av Jesper Olssons och Carin Franzéns artikel ”Litteraturvetenskapen öppnar sig mot en komplex social verklighet” – http://tidskriftenrespons.se/artikel/litteraturvetenskapen-oppnar-sig-mot-en-komplex-social-verklighet/ .

onsdag 14/11 kl. 14-16 aud. Bifrost: Kerstin Romberg lägger fram ett avsnitt ur sin doktorsavhandling ”Betydelsebärande återkomster i Bo Carpelans roman Axel. En studie i repetivitet och tematisk bindning”.

onsdag 28.11 kl. 14-16 aud. Bifrost: Ulrika Lif presenterar sin nya plan för en artikelavhandling om Lars Ahlin och lägger fram en artikel under arbete.

lördag 1/12 kl. 10 (aud. Armfelt): Olga Engfelt disputerar på avhandlingen ”Barndomens poetik. Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten. Opponent: prof. Helena Bodin, Stockholms universitet.