Forskningsseminariet

Program höstterminen 2019
(kompletteras fortlöpande)

Onsdag 25/9 kl. 14-16 i Bikupan, C304: Katarina Båth lägger fram en artikel under arbete, ”Trauma as Literature – Literature as Therapy. A dialogue between bibliotherapy in Sweden and literary studies”, och inleder med några ord om (sina forskningsintressen inom) fälten traumastudier och biblioterapi.

Onsdag 30/10 kl. 14-16 i Bifrost, D207C: Johanna Slotte Dufva presenterar sitt nya avhandlingsprojekt om åldrande, tid och minne i Merete Mazzarellas författarskap.

Onsdag 13/11 kl. 14-16 i Bifrost, D207C: Ylva Perera lägger fram en artikel under arbete som i redigerad form också kommer att ingå i hennes avhandling om Mirjam Tuominens antifascism.

Onsdag 20/11 kl. 14-16 i Humboldt, L103: Julia Tidigs presenterar sitt nya projekt om brutet språk som textfenomen, tema och konstnärlig metod i svenskspråkig nutidslitteratur från Finland och Sverige (det meddelas längre fram om hon också lägger fram en text).

Onsdag 11/12 kl. 13.00-16 (obs tiden!) i Bifrost, D207C: Dubbelseminarium: Pia Vuorio lägger fram en artikel ur sin avhandling ”Problemvuxna. Mödrar och fäder i svensk samtidsrealistisk ungdomsroman 1969-1979” och Beila Engelhardt Titelman lägger fram ett par avsnitt ur sin avhandling om Anna Margolins poesi.