Kategoriarkiv: Okategoriserade

Forskningsseminariet

Program vårterminen 2020
(kompletteras fortlöpande)

Onsdag 22.1 kl. 14-16 i Bikupan, C304: Olga Engfelt lägger fram en forskningsplan för och ett avsnitt ur sitt postdok-projekt om Tito Collianders författarskap.

Onsdag 19.2 kl. 14-16 i Bikupan, C304: Hanna Aspegren presenterar sitt avhandlingsprojekt om Eyvind Johnson och exilen med utgångspunkt i en forskningsplan och ett teoretiskt avsnitt.

Onsdag 4.3 kl. 14-16 i Bikupan, C304: Anna Möller-Sibelius presenterar sitt pågående projekt om människan i moderniteten och lägger fram ett avsnitt för diskussion.

Onsdag 1.4 kl. 14-16 i Bikupan, C304: Kerstin Romberg lägger fram ett avsnitt ur sin avhandling om Bo Carpelans författarskap.

Torsdag 23.4 kl. 14-16 i Bikupan, C304: Professor Harry Veivo, universitetet i Caen, presenterar sin forskning inklusive en antologi om ”Beat Literature in a Divided Europe” – det handlar bl.a. om transnationell litteratur och nätverksgeografi. Möt upp och vidga era vyer!

Onsdag 6.5 kl. 14-16 i Bikupan, C304: Pia Ahlbäck lägger fram ett avsnitt om Annika Luthers ekokritiska romaner ur sin kommande monografi Djuptidens poetik.

Onsdag 13.5 kl. 13.00-16 (obs. tiden!) i Bikupan, C304: Dubbelseminarium: Rebecka Fokin lägger fram ett avsnitt ur sin avhandling om Flickan i nordisk ungdomsfantasy under 2000-talet och Ylva Perera ett avsnitt ur sin avhandling om Mirjam Tuominens antifascism.

Onsdag 27.5 kl. 14-16 o Bikupan, C304: Beila Engelhardt Titelman lägger fram ett avsnitt ur sin avhandling om Anna Margolins poesi.

 

Program höstterminen 2019

Onsdag 25/9 kl. 14-16 i Bikupan, C304: Katarina Båth lägger fram en artikel under arbete, ”Trauma as Literature – Literature as Therapy. A dialogue between bibliotherapy in Sweden and literary studies”, och inleder med några ord om (sina forskningsintressen inom) fälten traumastudier och biblioterapi.

Onsdag 30/10 kl. 14-16 i Bifrost, D207C: Johanna Slotte Dufva presenterar sitt nya avhandlingsprojekt om åldrande, tid och minne i Merete Mazzarellas författarskap.

Onsdag 13/11 kl. 14-16 i Bifrost, D207C: Ylva Perera lägger fram en artikel under arbete som i redigerad form också kommer att ingå i hennes avhandling om Mirjam Tuominens antifascism.

Onsdag 20/11 kl. 14-16 i Humboldt, L103: Julia Tidigs presenterar sitt nya projekt om brutet språk som textfenomen, tema och konstnärlig metod i svenskspråkig nutidslitteratur från Finland och Sverige (det meddelas längre fram om hon också lägger fram en text).

Onsdag 11/12 kl. 13.00-16 (obs tiden!) i Bifrost, D207C: Dubbelseminarium: Pia Vuorio lägger fram en artikel ur sin avhandling ”Problemvuxna. Mödrar och fäder i svensk samtidsrealistisk ungdomsroman 1969-1979” och Beila Engelhardt Titelman lägger fram ett par avsnitt ur sin avhandling om Anna Margolins poesi.