Kurser i period 4

Förra veckan började period 4 och under den pågår följande kurser:

Matriser, del 2. Fortsättningen på Matriser, del 1, som hölls under period 3. Kursen föreläses av Christer Glader och ingår i grundstudierna i matematik.

Matematiska programpaket hålls av Henrik Nyman. Här lär man sig använda de vanligaste matematiska programpaketen samt textbehandlingsprogrammet LaTex.

Grundkurs i statistisk teori, del 2, som är obligatorisk för alla matematikstuderande. Man kan ta kursen under det första året (vilket rekommenderas) eller senare.

Bayesiansk statistik, statistikkurs, föreläses av Juha Vuolle-Apiala.

Fourierserier, på fördjupad nivå, föreläses av Christer Glader.

Följande kurser fortsätter från period 3:

Sannolikhetslära, på ämnesstudienivå, föreläses av Paavo Salminen.

Flerdimensionell analys, på ämnesstudienivå, föreläsare är Reino Vainio.

Seminarier i tillämpad matematik: Semidefinite Optimization and Applications. På fördjupad nivå. Seminarierna leds av Ray Pörn, Göran Högnäs och Anders Skjäl.

Solvensanalys, en fördjupad kurs i försäkringsmatematik, föreläses av Teppo Rakkolainen och Margrét Halldórsdóttir. Kursen lämpar sig särskilt för dem som siktar på att avlägga SGF-examen. Kursen hålls på engelska.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Kurser i period 4

Vill du jobba som timlärare?

Längre hunna matematikstudenter som skulle vara intresserade av att undervisa på timbasis inom ämnet under nästa läsår (till exempel hålla räkneövningar eller demonstrationer i någon kurs) ska kontakta ämnesansvarige professor Paavo Salminen inom mars månad.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vill du jobba som timlärare?

Hänt sedan sist

Bloggen har tyvärr hållit paus en längre tid, men verksamheten inom ämnena matematik och statistik har varit lika livlig som vanligt. Under period 3 hölls kurserna Matriser, del 1, Grafteori och partiell ordning, Introduktion till dynamiska system och Statistik med R. Dessutom inleddes kurserna Flerdimensionell analys, Sannolikhetslära och Seminarier i tillämpad matematik.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Hänt sedan sist

Avskedsföreläsning 14.12.2011

Professor Olof Staffans gick i pension den 31.8.2011 och kommer därför att hålla en
avskedsföreläsning med rubriken Passive Scattering Systems (passiva spridningssystem). Föreläsningen är onsdagen den 14.12.2011 kl. 13.00 (observera tiden) i Hilbertrummet. Välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Avskedsföreläsning 14.12.2011

Föredrag tisdagen 13.12.2011

Imorgon håller Hazem Al-Bermanei sitt andra föredrag om sin licentiatavhandling i tillämpad matematik som har titeln On Linear Equations and Linear Systems in Max-Plus Algebra. Tid och plats är tisdagen 13.12.2011, kl. 15-17 i auditorium Marc (ASA B211). Hjärtligt välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Föredrag tisdagen 13.12.2011

Tjocka svansar, vad är det för matematik?

”Svansen” på fördelningen för en stokastisk variabel är grovt taget sannolikheten för
mycket stora (positiva eller negativa) utfall. Om denna sannolikhet är förhållandevis
stor talar man om ”tjocka svansar” och tjocksvansade fördelningar. Det finns naturligtvis
en exakt matematisk definition. I försäkringsbranschen är det viktigt att kunna bedöma
risken för mycket stora skador. Exempel på sådana försäkringsslag är brandförsäkring,
försäkring mot vattenskador och försäkringar som har samband med jordbävningar, orkaner och liknande katastrofer.

Teoretiska fördelningar som används inom modelleringen är lognormalfördelningen,
paretofördelningen och den generaliserade paretofördelningen m. fl. Till skillnad från
dessa är normalfördelningen uttryckligen tunnsvansad, exponentialfördelning är ett
gränsfall. Givet empiriska data är den statistiska uppgiften att avgöra vilken fördelning
med vilka parametrar som bäst beskriver fördelningen och bäst lämpar sig för
prognosticering.

Christian Granlund redogör i sin prograduavhandling ”Modellering av tjocksvansade
fördelningar” för den grundläggande teorin och några av de statistiska metoder som har tagits fram för analys av tjocksvansade fördelningar. Han har analyserat empiriska data från ett finländskt försäkringsbolag. Datamaterialet är inte särskilt stort, men det visar sig i alla fall att t.ex. fördelningarna för brandskador och vattenskador är tjocksvansade till sin natur. Analyserna följer i stort modern teori såsom den utvecklats t.ex. i en färsk
doktorsavhandling vid universitetet i Dorpat (Kaasik 2009).

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Föredrag fredagen 2.12.2011

Imorgon håller Hazem Al-Bermanei ett första föredrag om sin licentiatavhandling i tillämpad matematik som har titeln On Linear Equations and Linear Systems in Max-Plus Algebra. Tid och plats är fredagen 2.12.2011, kl. 10.15-11 i auditorium Ranganathan (ASA B212). Alla är hjärtligt välkomna!

Presentationen fortsätter med ett andra föredrag senare i december. Tid och plats för detta meddelas senare.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Föredrag fredagen 2.12.2011

Blommor och pi

Novemberkaktusen blommar vackert i kafferummet och  intill den ligger en plansch med ett närmevärde för pi.

Det får mig att tänka på ett nördigt skämt om definitionen av pi: En ingenjör, en fysiker och en matematiker diskuterar pi. – Pi är ungefär 3, säger ingenjören. – Nej, säger fysikern, pi är 3.14159 ± 0.000005. – Vilka underliga idéer ni har, säger matematikern. Pi är förhållandet mellan cirkelns omkrets och dess diameter.

Och när vi ändå är inne på nördiga skämt kommer här en bonusvits som jag har snappat upp på nätet:

(Ifall någon skulle vilja ha en förklaring, kan man läsa om rationella tal, irrationella tal, reella tal och komplexa tal på Wikipedia 🙂 )

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Blommor och pi

Föredrag torsdagen 24.11.2011

På torsdag håller Henrik Nyman och Mikhail Stepanov (båda från ÅA) en presentation med titeln Statistical estimation of thermodynamical properties. Tid och plats är torsdagen 24.11.2011 kl. 15-17 i auditorium Marc (ASA B211). Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Föredrag torsdagen 24.11.2011

En portabel räknare från 70-talet

Betrakta vår vackra Compucorp 326 Scientist! Pennan är med på bild för att visa storleken på ”mini”räknaren.

Den här hemsidan låter förstå att tillverkningsåret kan vara 1974. Vår maskin verkar fungera fint. Ett ögonblick övervägde jag tanken att man kunde erbjuda den här åt de olyckliga som kommer till tent och har glömt sin egen räknare hemma, men sedan insåg jag att den här räknaren faktiskt är programmerbar och därmed är förbjuden i tentamen!

Räknaren finns till påseende i dataklassen. Behandla den varsamt 🙂

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för En portabel räknare från 70-talet