månadsarkiv: februari 2012

Öppna universitetet ett bra alternativ för alla!

Ingen dag är den andra lik på Öppna universitetet– som utbildningsplanerare möter man varje dag nya utmaningar, frågor, funderingar och nya intressanta människor som söker utmaningar med olika motiv.

De personliga hjälplinorna kan ses som handledning och omfattar både information, personligt samtal, kartläggning, och vägledning. Inom öppna universitetet ska den vuxenstuderande mötas av personer som kan diskutera hans/hennes kunskaper och tidigare utbildningar och se vad det är för kurser som behövs för att få kompetenshöjning, yrkesbyte eller rent av studieintresse. Det vi inte kan svara på tar vi reda på efter bästa förmåga för att hjälpa våra deltagare. 
För att den vuxna skall uppleva att den vågar pröva på akademiska studier är det viktigt att vi stöttar och vägleder på olika sätt. Vi månar också om att våra kurser skall hålla både pedagogisk och innehållslig kvalitet. Vi är absolut inte ”färdiggräddade” utan strävar hela tiden efter att bli bättre. Detta gör vi bl.a. kontinuerligt genom utvärderingar och intervjuer bland våra studerande.

Vår ÖPU-led är en ypperlig möjlighet för den som blir ivrig och vill komma in för studier vid universitetet. Mer om den hittar du på http://www.abo.fi/public/opuleden

Om du har lust så ta del av Maria Rodas funderingar om sina studier vid öppna universitetet. Hon finns på vår filmsnutt: http://www.youtube.com/watch?v=4Fj3QspAlhA

Välkommen -som DU är- till ÖPU 🙂   

Öppna universitetet vid Åbo Akademi har som tradition att träffa sina lokala samarbetsparter minst en gång per år. I år var även Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia representerad. Våra samarbetsparter är arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet och folkhögskolor som arrangerar våra kurser runt om i Svenskfinland. Vi hade även bjudit in Bildningsforums regionala koordinatorer till det gemensamma informations- och diskussionstillfället i Åbo. Vi ser fram emot samarbetet med de nya koordinatorerna!

Det blev en givande diskussion om utbildningsbehov och önskemål i de olika finlandssvenska regionerna. Vi diskuterade även på ett allmänt plan och konstaterade bland annat att våra lärare i allt högre grad använder Internet i sin undervisning. Förutom att vi arrangerar helt nätbaserade kurser, utan närstudier, så används Internet även som materialbank. Lärarna sätter då kursmaterialet på en webbsida så att det blir tillgängligt för kursdeltagarna som själva kan ladda ner det material de behöver.

En annan trend som diskuteras i många utbildningssammanhang är att studerande behöver allt mer handledning i sina studier. Många vill studera effektivt och har ett mål i sikte och behöver därför hjälp och råd för att, ofta på distans, driva studierna i önskad riktning. Detta kräver studieplanering och vägledning t ex med val av kurser. Om det bland bloggläsarna finns konkreta behov av studievägledning eller –rådgivning, så hör av er!

Denna vecka inleder vi planeringen för läsåret 2012-2013. Alla kursönskemål eller –förslag tas ivrigt emot, hälsar Majlen Saarinen, koordinator för det öppna universitetet vid Åbo Akademi.

Vuxenstuderande på Luckan

Nancy (planerare i informationsvetenskap och handelsämnen) och Carina (planerare i samhällsämnen och lite till) företog sig 24.1. en liten odyssé österut, närmare bestämt till Luckan i Helsingfors. Vi berättade om det möjligheter ÅA:s öppna universitet ger för en handfull vuxenstuderande tillsammans med Benita Skogberg från Helsingfors universitets öppna universitet. Ett på alla sätt angenämt och avslappnat tillfälle som vi kom fram till med Nancy att vi gärna gör om! Luckan i Helsingfors ordnar s.k. rådtorg inom ramen för Edu-vuxen projektet och det här var en del av den information man vill förmedla åt vuxna om vad det finns för olika möjligheter att studera.

Precis här borde det ha funnits ett foto från det trevligt uppdukade bordet med frukt men se nej, kameran hade vi nog med oss men först på järnvägsstationen på väg hem igen kom vi ihåg att det ju nog var meningen att ta lite bilder också … riktiga ’rookies’ med andra ord 🙂

Carina Gräsbeck
Utbildningsplanerare & nätkurskoordinator
samhällsvetenskaper, datavetenskap m.fl.