Presentation av Vasa sommaruniversitet

Presentationsrundan av våra samarbetsparter fortsätter efter sommaruppehållet och först ut i höst ärBild på Vasa sommarunis roll-up med logo Vasa sommaruniversitet.

Vasa sommaruniversitet grundades 1960 och är en läroanstalt inom den fria bildningen. Vid Vasa sommaruniversitet erbjuds öppen universitetsundervisning och andra utbildningar som främjar yrkesmässiga samt andra kompetens- och bildningsbehov. Verksamhetsområdet är landskapet Österbotten och verksamhet ordnas året runt. Vasa sommaruniversitet är Finlands enda tvåspråkiga sommaruniversitet. Samarbetet med Öpu startade för länge sedan och Öpus kurser har varit väldigt omtyckta.

Vem som helst kan delta i sommaruniversitetets kurser, oberoende av ålder, utbildningsbakgrund eller studierätt.

Vid Vasa sommaruniversitet jobbar utbildningsplanerarna Elvira Kurmaeva och Tina Martins samt rektor Hanna Pitkänen. De gör sitt arbete med stor entusiasm och vill betjäna sina studerande, samarbetsparter och regionen på bästa möjliga sätt. Vasa sommaruni har årligen även ca. 70 olika fantastiska lärare och utbildare.

Vasa sommaruniversitets kursutbud är mångsidigt och många av kurserna sker online. Kursutbudet innehåller både korta kurser samt längre helheter i olika ämnen och branscher, t.ex. i psykologi, sociologi, ledarskap och rättsvetenskap. Vasa sommaruniversitet har många språkkurser i finska och svenska samt i sällsynta språk som koreanska, japanska och arabiska. Populära utbildningar är också t.ex. Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coach och Nepsy-utbildning. Vasa sommaruni kan bygga kurser enligt regionens behov och önskemål och tar gärna emot kursförslag.

Kurspriserna varierar beroende på kurs, och vissa kurser/föreläsningar kan även vara avgiftsfria.

Mera information om kurser och priser finns på Vasa sommaruniversitets hemsida

Vasa sommaruniversitet önskar alla välkomna med!