Vad är allmänt stöd?

Målet med det allmänna stödet är att varje elev skall få det stöd han eller hon behöver i skolgången och lärandet genast när behov uppstår. Det allmänna stödet ges individuellt. Alla lärare som undervisar eleven ansvarar för det allmänna stödet. Det allmänna stödet ges i första hand av den lärare som undervisar eleven i det aktuella ämnet.

Man kan göra en plan för elevens lärande inom det allmänna stödet. Elevens behov av allmänt stöd skall utvärderas med jämna mellanrum. Om initiativet till allmänt stöd tas av eleven själv eller av hans/hennes vårdnadshavare är det elevens lärare i samråd med rektorn/skolföreståndaren som avgör behovet av stöd. Det allmänna stöd som ges till en elev skall dokumenteras, för att senare kunna utvärderas ifall eleven får behov av intensifierat stöd.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 22 juni, 2011 klockan 14:47 | Postad av Admin