Differentiering

Syftet med differentiering av undervisningen är att ta i beaktande undervisningsgruppens behov och skillnaderna som finns mellan enskilda elever.

De tre viktigaste dimensionerna i differentieringen är variationen i studiernas omfattning, djup och tempo.

Differentieringen kan gälla bl a undervisningens innehåll, undervisningsmaterialen och de metoder som används, arbetssätten samt antalet skol- och hemuppgifter och den tid som sätts ut för dem.

Stödundervisning är en form av differentiering och den kan ges inom det allmänna, det intensifierade och det särskilda stödet.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 16 juni, 2011 klockan 12:15 | Postad av Admin