Handledning

I årskurserna 1-6 ansvarar klassläraren för handledningen i samarbete med specialläraren.

I årskurserna 1 och 2 handlar handledningen om att eleven skall växa in i gruppen och bli en trygg skolelev, att upprätthålla skolmotivationen, utveckla koncentrationen och förmågan att arbeta långsiktigt, att utveckla studietekniska färdigheter, att kunna följa gemensamma regler, ansvara för sig själv och egna uppgifter, självvärdering samt mångkulturella iakttagelser och utveckling av tolerans.

I årskurserna 3, 4, 5 och 6 vidareutvecklar handledningen många av de ovanstående punkterna: att växa som medlem i gruppen, ta ansvar för egna och gemensamma saker, att godkänna gemensamma regler, lära sig grunderna i studieteknik, upprätthålla studiemotivationen, självvärdering samt mångkulturella iakttagelser och utveckling av tolerans.

För elever i årskurserna 7-9 finns elevhandledare till förfogande. Handledning ges förutom av elevhandledaren av klassföreståndaren och ämneslärarna.

Då eleverna kommit till årskurs 7 behandlar handledningen allt det nya eleverna står inför: nya grupper, lärare, utrymmen, ämnen samt val av tillvalsämnen och den nya skolstrukturen: perioder, scheman och betyg.

I årskurs 8 berör handledningen främst två olika områden: upprätthållandet av studiemotivation och PRAO (praktisk arbetslivsorientering).

I grundskolans nionde och sista årskurs, då eleverna står inför valet av utbildning på andra stadiet, handlar handledningen om att eleverna skall orka upprätthålla studiemotivationen, GEA (Gemensam elevansökan) och PRAO (praktisk arbetslivsorientering).

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 21 juni, 2011 klockan 10:30 | Postad av Admin