Vad är intensifierat stöd?

Intensifierat stöd ges till en elev då allmänt stöd inte är tillräckligt.

En elev som behöver antingen regelbundet stöd för sitt lärande eller sin skolgång eller flera olika former av stöd samtidigt skall utgående från en pedagogisk bedömning ges intensifierat stöd enligt en plan för elevens lärande.

Det intensifierade stödet är mer omfattande och långsiktigt än det allmänna stödet. Syftet är att stöda elevens lärande, skolgång och utveckling systematiskt samt att motverka att problemen växer, anhopas och blir komplicerade. Inom det intensifierade stödet kan alla former av stöd användas. Betydelsen av specialundervisning på deltid, individuell handledning, flexibel gruppering, elevvård och samarbete med hemmet ökar. Det intensifierade stödet ges inom allmänundervisningen. Smågruppsundervisning är en del av det intensifierade stödet.

Inom det intensifierade stödet följer eleven den allmänna läroplanen och bedöms enligt de allmänna bedömningskriterierna.

Elevens lärande och växande skall följas upp och utvärderas regelbundet under den tid det intensifierade stödet ges. Om elevens lärare bedömer att eleven inte längre är i behov av intensifierat stöd görs en ny pedagogisk bedömning. Denna behandlas i ett yrkesövergripande team, som sedan besluter om eleven övergår till det allmänna stödet eller om det intensifierade stödet fortsätter.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 22 juni, 2011 klockan 14:56 | Postad av Admin