Pedagogisk bedömning

Innan det intensifierade stödet inleds skall en pedagogisk bedömning göras. Den behandlas i ett yrkesövergripande team bestående av klass-/ämneslärare, speciallärare och/eller specialklasslärare och rektor samt ev. andra sakkunniga. Eleven ges möjlighet att ge sin syn på vad som går bra i skolan och vad han/hon eventuellt behöver hjälp med. Vårdnadshavaren deltar inte i den pedagogiska bedömningen, men ska informeras om att en sådan görs eller har gjorts för barnet och får ta del av innehållet i den.

Elevens lärande och växande skall följas upp och utvärderas regelbundet under den tid det intensifierade stödet ges. Om elevens lärare bedömer att eleven inte längre behöver intensifierat stöd görs en ny pedagogisk bedömning. Denna behandlas i det yrkesövergripande teamet, som sedan har möjlighet att besluta om eleven övergår till det allmänna stödet eller om det intensifierade stödet fortsätter.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 22 juni, 2011 klockan 15:10 | Postad av Admin