Tolknings- och biträdestjänster

Handikappade elever och andra elever i behov av stöd har rätt att avgiftsfritt få sådana lagenliga tolknings- och biträdestjänster som är en förutsättning för att de ska kunna delta i undervisningen. Inlärningsmiljön i sig skall inte få vara ett hinder för elevens möjligheter att gå i skola. En elev kan behöva tolkning p.g.a. hörselskada eller språkliga svårigheter. Eleven kan också behöva kommunikationsmetoder som stödjer eller ersätter tal. Tolkningen har stor betydelse för elevens växande och utveckling.

En elevs behov av tolknings- och biträdestjänster samt deras omfattning och art bedöms i samarbete mellan elevens lärare och elevvårdspersonalen, med utnyttjande av information av vårdnadshavaren och utlåtanden från utomstående sakkunniga.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 21 juni, 2011 klockan 10:33 | Postad av Admin