Plan för elevens lärande

Eleven skall undervisas enligt en plan för elevens lärande, där man beskriver hur det intensifierade stödet genomförs och utvärderas. Det är inte möjligt att individualisera lärokursen inom det intensifierade stödet.

Den lärare som undervisar eleven i det aktuella ämnet eller de aktuella ämnena gör upp planen för elevens lärande. Om eleven behöver en plan för lärande i flera ämnen görs den i samarbete mellan lärarna. Personer som ansvarar för elevvårdstjänster kan också delta vid uppgörandet av planen. Eleven själv och vårdnadshavarna är aktiva parter vid uppgörandet av planen för elevens lärande.

Dela med dig av den här sidan:

Senast uppdaterad den 22 juni, 2011 klockan 15:10 | Postad av Admin