Föreläsning 6: Sammanfattning

Maria Lind talade 10.11 om ’mediation’, det vill säga förmedling, inom konsten och i utställningar. Med ’mediation’ menar man vilka strategier som kan användas för att konsten så att säga skall tala till publiken och ge den något. Lind tog dels upp exempel på olika typer av förmedlingsstrategier ur utställningshistorien och funderade dels på vilka av dem som kan vara användbara idag. Helt konkret kan förmedlingen bestå av allt från klassiska museipedagogiska inslag till att låta publiken själv utrycka sin kreativitet, till att så att säga låta konsten tala för sig själv. En version av Marias föreläsning finns att läsa här.

Lind talade också om ursprunget till kurateringen som fenomen. Curare betyder ta hand om, värna om, och det är just det som kuratorn skall göra. Kuratorn ska ta hand om konsten och kontnären, och då man talar om förmedling – även publiken. Lind påpekade också att samtidskonsten är unik på så sätt att den är som en svamp, den kan suga åt sig allt som omger den, behandla det, omforma det och i bästa fall förmedla det så att budskapet landar ’rätt’ i samhället, tiden och kulturen. Lind menade också att kurateringen borde använda sig av förmedling för att återfå kontakten med den ’vanliga’ publiken efter en period då kuratorer väldigt mycket har arbetat inåt för en publik bestående av andra kuratorer, konstnärer och branchfolk.

Det här inlägget postades i Kursinfo. Bokmärk permalänken.