Om

Kuratorer svarar allt oftare för att sammanställa utställningar och producera konstevenemang. Dessutom leder de ofta den kritiska konstdebatten i medierna. På det inhemska kulturfältet är kuratorer ett tämligen ungt fenomen och intresset för branschen växer hela tiden.

Kursen Konsten att kuratera – Kuratorns roller som aktör på konstfältet, ges som en del av projektet Konsten att kuratera som är ett samarbete mellan Pro Artibus, Åbo kulturhuvudstadsår 2011, Öppna universitet och ämnet konstvetenskap vid Åbo Akademi. Projektet Konsten att kuratera vill lyfta fram olika synvinklar av kuratorns arbete och belysa den inverkan kuratorns arbete har i konstvärlden idag. Projektet består av tre delar, en utställning, en serie heldagsseminarier och en akademisk kurs.

Som en del av projektet ordnas utställningen Close your eyes and tell me what you see, där kuratorn Johan Sjöström sammanställer en utställning med ung internationell och finlandssvensk nutidskonst. Utställningen öppnar i Obsrevatoriet i september 2011.

Under hösten 2011 ordnas fyra öppna heldagsseminarier, så kallade studia generalia, där internationella kuratorer diskuterar olika aspekter av kuratorsarbetet och aktuella teman inom ämnet. Seminarierna är öppna för allmänheten men kräver förhandsanmälan.

Som ett led i helheten ger ämnet konstvetenskap vid Åbo Akademi tillsammans med Öppna universitet en akademisk kurs, Konsten att kuratera – Kuratorns roller som aktör på konstfältet. Kursen består av de fyra tidigare nämnda studia generalia-seminarierna och därtill ett antal föreläsningar med konstvetare, kuratorer och konstnärer. Man kan välja att avlägga 5 eller 10 studiepoäng. Syftet med kursen är att ge en inblick i kuratorns arbete och det fält inom vilket hon verkar. Kursen utgår från de olika roller som kuratorn intar inom ramen för sitt arbete och studerar kurateringen på både ett teoretiskt och praktiskt plan.

Denna blogg skall fungera som en informations- och kommunikationskanal för kursdeltagare och andra intresserade.

Ta gärna kontakt om du har frågor!

Emmi Fagerlund, projektsekreterare
efagerlu@abo.fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *